مراجعین محترم می توانند جهت ارتباط با اتحادیه از طریق شماره تلفنهای زیر اقدام کنند:

۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۴

۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۵

۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۶

فکس:۸۸۲۱۲۹۶۶-۰۲۱

کدپستی:۱۴۳۴۶۴۵۳۵۸

ایمیل:

Contact@Etkfz.com

شماره های داخلی اتحادیه:

واحد مالی:

۱۱۲ ( آقای بام افکن)

واحد بازرسی:

۱۰۳ (آقای پهلوان)

واحد امور متقاضیان:

۱۰۸ (خانم تانی)

واحد امور اعضا:

۱۰۲ (آقای ترابی)

واحد طرح و برنامه

۱۱۰ (آقای محمدی)

واحد روابط عمومی

۱۱۱(خانم سلیمی)

اپراتور:

۱۰۱ (خانم هاشمی)

دبیرخانه:

۱۱۳ (خانم ابراهیمی)

 

آدرس:

تهران،یوسف آباد،خیابان سید جمال الدین اسدآبادی،میدان فرهنگ،خیابان ۳۳،پلاک ۲۹،طبقه سوم