مراحل صدور پروانه
در این مرحله متقاضی دریافت پروانه کسب با مراجعه به سایت اصناف به نشانی Gatc.ir اقدام به ثبت نام و دریافت کد رهگیری می کند و سپس با در دست داشتن این کد برای انجام سایر امور با هماهنگی و تعیین وقت قبلی از طریق شماره های تماس اتحادیه و با مدارک کامل به این اتحادیه مراجعه می کند و در جلسه ای با مسئول امور متقاضیان صدور پروانه برنامه اجرایی خود را ارائه می کند.
در این مرحله تمامی مدارک و اطلاعات لازم جهت صدور پروانه کسب از متقاضی اخذ و مسئول امور متقاضیان با بررسی دقیق مدارک و تطبیق شرایط متقاضی نسبت به تکمیل پرونده جهت ارائه طرح به کمیته ارزیابی اولیه که شامل چند تن از اعضای هیئت مدیره و همینطور مدیر اجرایی و بازرسی اتحادیه می باشد اقدام میکند.
در جلسه کمیته ارزیابی اولیه نسبت به احراز شرایط اولیه متقاضی با ضوابط قانونی و ضوابط خاص داخلی اتحادیه جهت تحصیل جواز کسب اقدام لازم صورت گرفته و نتیجه آن به متقاضی اعلام خواهد شد.
در صورتی که صلاحیت متقاضی در جلسه کمیته ارزیابی اولیه احراز شود متقاضی جهت انجام فرآیندهای بعدی مربوط از قبیل بازرسی و غیره به واحد مالی مراجعه نموده و با تکمیل و ارائه فرم درخواست بازرسی هزینه مذکور را پرداخت می کند، سپس پرونده جهت اقدامات بعدی به واحد بازرسی ارجاع می شود تا فرآیند بازرسی از شعب مورد نظر در دستور کار این واحد قرار گیرد.
در صورتی که صلاحیت متقاضی در جلسه ارزیابی اولیه احراز نشود دلایل آن بصورت کتبی به متقاضی ابلاغ و متقاضی می تواند با در نظر گرفتن آن جهت رفع موارد مطرح شده اقدام نماید.
پس از رفع این موارد متقاضی می تواند مجددا خواستار بررسی درخواست خود در کمیته ارزیابی اولیه شود.
در این مرحله پس از تایید واحد مالی و ارجاع پرونده به واحد بازرسی از شعب معرفی شده اقدام لازم با هماهنگی نماینده متقاضی توسط بازرسان اتحادیه صورت گرفته و پس از انجام این امر نتایج بازرسی بصورت گزارشی تقدیم مدیر اجرایی اتحادیه خواهد شد و نتیجه کار اعم از تایید و یا عدم تایید شعب معرفی شده بر اساس ضوابط خاص بازرسی کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد.
در صورتی که واحدهای معرفی شده از طرف بازرسی تایید شده باشد پرونده از سوی مدیر اجرایی به واحد صدور پروانه برای انجام استعلامات قانونی از مراجع ذیصلاح از قبیل: پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، سازمان بهداشت، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و شهرداری ها ارجاع و اقدامات بعدی با هماهنگی متقاضی انجام خواهد گرفت..
در صورتی که واحدهای معرفی شده توسط بازرسی تایید نگردد دلایل این موضوع بصورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد و متقاضی می تواند با در نظر گرفتن دلایل ذکر شده جهت رفع این نواقص و مشکلات اقدام نموده و مجددا درخواست بازرسی خود را به واحد مالی اعلام نماید.
در صورتی که صلاحیت متقاضی از طرف مراجع ذیصلاح تایید نشود اتحادیه نتیجه آنرا بصورت کتبی به متقاضی اعلام می کند و متقاضی موظف است با پیگیری دلایل ذکر شده و رفع آنها در جهت جلب نظر مراجع مذکور اقدام لازم را انجام دهد و نتیجه ی آن را جهت پیگیری فرآیند صدور پروانه به اتحادیه اعلام نماید.
بدیهی است در طی این فرآیند اتحادیه هیچگونه مسئولیتی در قبال پیگیری فرآیند ندارد.
در صورت مثبت بودن نتیجه استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیصلاح پرونده متقاضی جهت بررسی نهایی در هیأت مدیره مطرح شده و طی جلسه ای اعضای هیأت مدیره در مورد پذیرش نهایی متقاضی تصمیم گیری می کنند.
پس از طرح موضوع در جلسه هیأت مدیره و اخذ تصمیم نهایی نتیجه بصورت کتبی به متقاضی اعلام شده و در صورت مثبت بودن، متقاضی جهت پرداخت هزینه های صدور پروانه و حق عضویت به واحد مالی ارجاع و پس از تسویه حساب برای طی مراحل بعدی تا اخذ پروانه کسب به واحد صدور پروانه مراجعه می نماید.
در صورتی که تصمیم نهایی هیأت مدیره برای صدور پروانه متقاضی منفی باشد ، نتیجه بصورت کتبی و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام خواهد شد.
متقاضی می تواند با توجه به دلایل ذکر شده جهت جلب نظر هیأت مدیره اقدام و یا برای پیگیری درخواست خود از طریق اتاق اصناف و یا سایر مراجع اقدام نماید.
x