در دومین جلسه کارگروه حقوقی اتحادیه بررسی شد؛

راهکارهای رفع مسائل مربوط به مشکلات حقوقی مشترک اعضا


۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دومین جلسه کارگروه حقوقی اتحادیه با محوریت بررسی راهکارهای رفع مسائل مربوط به مشکلات حقوقی مشترک اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در این نشست که با حضور مشاوران حقوقی اتحادیه و نمایندگان حقوقی برخی از اعضا در محل اتحادیه برگزار شد، حاضران ضمن بیان مشکلات به ارائه راهکارهای حقوقی درخصوص  اخذ انواع عوارض از سوی شهرداری ها، نحوه تعامل با سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص نحوه رسیدگی به شکایات در کل کشور پرداختند.

سعید صرافی اقدم مدیر اجرایی اتحادیه به تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون نظام صنفی اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این جلسه، پیگیری مصوبات جلسه پیشین و رسیدن به راهکارهای جدید و دریافت پیشنهادات در سایه همفکری‌های فی ما بین  برای رفع مسائل جاری و مشکلات حقوقی مشترک اعضا از جمله پیش نویس آیین نامه اجرایی است.

بر اساس این گزارش در انتهای جلسه باهم اندیشی و تبادل‌نظر اعضای کارگروه حقوقی اتحادیه مصوب شد اعضا پیشنهادهای خود را در خصوص موارد مطرح شده  ظرف مدت ۱۴ روز  و نظرات پیشنهادی در مورد پیش نویس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۸۶  و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی را ظرف مدت یک ماه به اتحادیه اعلام کنند.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider