قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی:

فروشگاه‌های زنجیره‌ای راهکاری برای کنترل بازارند


۱۵ تیر ۱۳۹۸

حسین مدرس خیابانی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای با عملکرد مثبت در وظایف محوله نشان دادند، راهکاری مناسب برای کنترل بازار هستند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه در دیدار با حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و پیمان زندی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان،   ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتحادیه، به طرح مسائل جاری آنان پرداختند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه هدف این مجموعه از این پس رسیدگی به موضوعات اصناف است، گفت: درحال حاضر دو نوع سیستم توزیع نوین و سنتی وجود دارد که این امر باعث شده،  مصرف کننده در داشتن حق انتخاب برای خرید آزاد باشد.

وی با تاکید بر عملکرد مثبت زنجیره‌ای‌های عضو اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار داشت: فروشندگی امروز یک حرفه و مهارت تخصصی است و در واقع فروش یک مهندسی محسوب می‌شود. بنابراین  نگاه سنتی به اصناف با سواد مکتب‌خانه‌ای و حداقلی باید تغییر کند.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider