اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای
پربازدیدها

حضور رئیس جمهور در فروشگاه رفاه

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه های زنجیره‌ای در جهت شکل گیری زنجیره تامین و مدیریت صحیح هزینه ها

افزایش خدمات و سرعت بخشی به فرآیند خدمت رسانی به هموطنان و اعضاء اتحادیه در استان ها

واگذاری توزیع کالا‌های اساسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مشکلات فروشگاه های زنجیره ای در مجلس با حضور وزیر...

زمان واکسیناسیون شاغلان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی اعلام شد

با تکمیل سامانه رصد زنجیره تجاری توزیع کالا شفاف‌تر می‌شود

گروه های کالایی و اعضاء اتحادیه

اعضای جدید اتحادیه