اعضاء هیات مدیره - اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

معرفی اعضاء هیات مدیره

  • رییس اتحادیه

نام و نام خانوادگی:منصور عالی پور مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت دولتی سمت:رییس اتحادیه سوابق کاری:
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی از سال 1391 تاکنون؛
- دو دوره عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران به‌عنوان نماینده وزیر صمت از سال 1389 تا 1391؛
- مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از سال 1384 تا 1389.

  • نایب رییس اول

نام و نام خانوادگی:محمد علی خراسانی فردوانی مدرک تحصیلی:دکترای مدیریت بازرگانی سمت:نایب رییس اول سوابق کاری:
- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آورین بازار پارس و فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت از سال 1397 تا کنون
- عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و گروه مدیریت سرمایه رفاه از سال 1397 تا کنون
- مدرس دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در امور نساجی، عضو انجمن قلم ایران از سال 1397 تا کنون
- قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه از سال 1393 تا 1398
- مشاور فنی پلی اکریل ایران، قائم مقام و معاون بازرگانی کارخانجات پارس فاستون، مدیرکارخانه بهریس، عضو شورای اداری اصفهان از سال 1393 تا 1398
- عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های متعدد بازرگانی

  • نایب رییس دوم

نام و نام خانوادگی:مهدی عارفی‌داریان مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه وزارت صنایع و معادن ایران سمت:نایب رییس دوم سوابق کاری:- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای یاران دریان از سال 1385 تاکنون؛ - عضو کمیسیون بازرسی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور.

  • دبیر

نام و نام خانوادگی:حسین صبوری مدرک تحصیلی:دکترای اقتصاد مالی سمت:دبیر سوابق کاری:- مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از سال 1400 تا کنون؛ - قائم مقام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از سال 1397 تا 1400؛ - معاون اجرایی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از سال 1392 تا 1397؛ - معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت قاسم ایران از سال 1381 تا 1392.

  • خزانه دار

نام و نام خانوادگی:حسين مدرسي فر مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سمت:خزانه دار سوابق کاری:- مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف سپه از سال 1374تاکنون؛ - بازرس اتاق تعاون ایران به‌مدت 6 سال؛ - رئیس هیئت مدیره اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی مصرف کشور.

  • بازرس

نام و نام خانوادگی:ابراهیم طلایی مدرک تحصیلی:کارشناسی ادبیات انگلیسی سمت:بازرس سوابق کاری:
- عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف محلی ایران از سال1378تاکنون؛
- مدیرعامل اتحادیه مصرف محلی ایران از سال1390 تا 1397؛
- نماینده اتاق تعاون ایران در سازمان امور مالیاتی.