تاریخچه - اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

تاریخچه اتحادیه

نظام خرده‌فروشی مدرن در یک جامعه رونق تولید، اشتغالزایی و حفظ منافع مصرفکننده را به‌‌دنبال دارد و درو همین راستا شرکت‌های متعددی مشغول ‌فعالیت هستند. از آنجایی که نظام ‌خرده‌فروشی مدرن در قالب توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان‌پذیر است و گسترش فعالیت این فروشگاه‌ها در سراسر کشور به علت فروش انواع کالاهای غیرهمگن زیر یک سقف در قالب هیچ‌یک از اتحادیه‌های صنفی موجود امکان‌پذیر نبود، ایجاد یک تشکل صنفی مرتبط با این نوع فعالیت همواره یکی از مطالبات و خواسته‌های بحق فعالان این صنعت بوده است. از این رو در راستای اجرای این خواسته، در سال ۱۳۸۱ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۶ قانون نظام صنفی ازسوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با موضوع «نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای») تهیه شد و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ به امضای وزیر بازرگانی وقت رسید و از همان سال مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ازسوی مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی صادر شد.
در ادامه این روند، متن پیشنهادی اساسنامه کانون فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای چندمنظوره در سال ۱۳۸۴ تهیه و برای تعیین هیات موسس نیز اقدامات اولیه انجام شد، ولیکن باوجود پیگیری‌های انجام‌شده همچنان موضوع اجرایی و عملیاتی نشد و تصمیمات مربوط به انتخابات که مقرر شده بود ابتدای سال ۱۳۸۹ انجام شود، بدون هیچ دلیلی بلااقدام باقی ماند و خواسته فعالان اقتصادی در این بخش به سرانجام نرسید.
نهایتا در سال ۱۳۹۴ با دستور اکید وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و پیگیری مرکز اصناف و بازرگانان و با همکاری اتاق اصناف ایران، مقدمات برگزاری اولین انتخابات هیات‌ مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم شد و در نخستین جلسه‌ آن در تاریخ ۲۵/۱/۹۵ با حضور صاحبان پروانه کسب فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای فعال در کشور، انتخابات اعضای هیات‌ مدیره و بازرسان برگزار شد و آقایان امیرخسرو فخریان مدیرعامل ‌فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای افق‌کوروش، منصور عالیپور مدیرعامل ‌فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای هایپرمی، فرشید گلزادهکرمانی مدیرعامل ‌فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای رفاه، حسین مدرسیفر مدیرعامل ‌فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای سپه و مهدی عارفی مدیرعامل ‌فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای یاران دریان با کسب بیشترین آراء در اولین انتخابات اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و تبصره ۷ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی مربوطه و با هدف انجام وظایف و حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین فعالان صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب ‌وکار، تعامل با نهاد‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی در انجام وظایف و اختیارات خود و همچنین تلاش به‌منظور ارتقای کیفی خدمت‌رسانی و اطلاع‌رسانی مناسب اعضاء به مردم و رسیدگی به شکایات دریافتی برای مدت نامحدودی تشکیل شده است.
این اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری است که به‌موجب مقررات قانون نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس تاییدیه مرکز اصناف، انتخابات هیات مدیره آن برگزار شد و شروع بهکار کرد و با شماره ثبت ۴۱۲۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۱۸۶۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
درباره اتحادیه اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و تبصره ۷ ماده ۲۱ و آیین نامه اجرایی مربوطه و با هدف انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در انجام وظایف و اختیارات خود و همچنین تلاش به منظور ارتقای کیفی خدمات رسانی اعضاء به مردم و اطلاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی و به مدت نامحدود تشکیل گردیده است. این اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری است که به موجب مقررات قانون نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس تاییدیه مرکز اصناف انتخابات هیات مدیره آن برگزار و شروع به کار نمود و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ با شماره ثبت ۴۱۲۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۱۸۶۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. اعضای اتحادیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می آیند. برای هر یک از اعضاء مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر می شود و در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد. سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و تبصره های آن شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس ( اول و دوم )، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار می باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستور العمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی خواهد بود. ارکان اتحادیه اعضاء اتحادیه مطابق قانون و مقررات نظام صنفی از بین خود و با رای مخفی و مستقیم هیات مدیره را برای مدت ۴ سال انتخاب می نمایند. اعضاء مذکور نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. کمیسیون های اتحادیه کمیسیون های اتحادیه مطابق آیین نامه بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی به شرح زیر تشکیل می گردد: شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به اعضاء کمیسیون ها براساس آیین نامه مذکور می باشد. الف) رسیدگی به شکایات
ب) حل اختلاف
ج) بازرسی واحدهای صنفی
د) فنی
ه) آموزشی
و) سایر کمیسیون ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت