تماس با ما - اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۴
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۵
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۶
۰۲۱-۸۸۲۱۲۹۶۶
Contact@Etkfz.com

 مدیر اجرایی خانم تانی
115 آمار و فناوری اطلاعات خانم غفاری
109 دفتر بازرسی خانم گلزاده
113 دبیرخانه خانم ابراهیمی
101 دفتر و دبیرخانه خانم  رضایی
104 کارشناس حقوقی -
111 مسئول مالی - اداری آقای بام افکن
114 مسئول امور اعضا و  تنظیم بازار خانم شعبانی
108کارشناس متقاضیان خانم جلیل پور
112 مسئول روابط عمومی خانم سلیمی

تهران یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسدآبادی میدان فرهنگ، خیابان ۳۳ پلاک ۲۹، طبقه سوم ۱۴۳۴۶۴۵۳۵۸
فرم فرم نظرات، پیشنهادات و شکایات
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
موضوع
متن پیام
ارسال