تماس با ما - اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۴
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۵
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۶
۰۲۱-۸۸۲۱۲۹۶۶
Contact@Etkfz.com

 مدیر اجرایی خانم تانی
104 آمار و فناوری اطلاعات خانم برزگر
109 دفتر بازرسی خانم گلزاده
113 دبیرخانه خانم ابراهیمی
101 دفتر و دبیرخانه خانم  رضایی
107 کارشناس حقوقی آقای نوری
111 مسئول مالی - اداری آقای بام افکن
103 کارشناس تنظیم بازار خانم شعبانی
103 امور اعضاء و متقاضیان خانم شعبانی
112 مسئول روابط عمومی خانم سلیمی

تهران یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسدآبادی میدان فرهنگ، خیابان ۳۳ پلاک ۲۹، طبقه سوم ۱۴۳۴۶۴۵۳۵۸
فرم فرم نظرات، پیشنهادات و شکایات
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
موضوع
متن پیام
ارسال