معرفی اعضاء هیات مدیره

  • ریاست اتحاديه

نام و نام خانوادگی:اميرخسرو فخريان مدرک تحصیلی:دانشجوی مقطع دکترای مدیریت دولتی سمت:ریاست اتحاديه سوابق کاری:
- مدیریت در شرکت‌های تولیدی، بسته بندی، پخش و فروش از قبیل( به پخش، قاسم ایران، گلوبال، گلپخش اول و گلرنگ پخش) 1378-1386
- مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش 1392 تا کنون
- رئیس هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن از 1396 تا کنون

  • نایب رئیس اتحادیه

نام و نام خانوادگی:منصور عالي پو مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت دولتی سمت:نایب رئیس اتحادیه سوابق کاری:
- مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه 1384-1389
- دو دوره عضو هیات رئیسه اتاق ایران به‌عنوان نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت1389-1391
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره فروشگاههای زنجیرهای هایپرمی 1391-تاکنون

  • خزانه دار اتحادیه

نام و نام خانوادگی:حسين مدرسي فر مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سمت:خزانه دار اتحادیه سوابق کاری:
- مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف سپه 1374-تاکنون
- 6 سال بازرس اتاق تعاون ایران
- رئیس هیات مدیره اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی مصرف کشور

  • دبیر اتحادیه

نام و نام خانوادگی:مهدي عارفي داريان مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه ص سمت:دبیر اتحادیه سوابق کاری:
- مدیر عامل، عضو هیات مدیره و سهامدار فروشگاههای زنجیرهای یاران دریان 1385 تاکنون
- عضو هیات مدیره اتاق اصناف ایران
- رئیس کمیسیون بازرسی فروشگاههای زنجیرهای کشور

  • بازرس اتحادیه

نام و نام خانوادگی:ابراهیم طلایی مدرک تحصیلی:کارشناسی ادبیات انگلیسی سمت:بازرس اتحادیه سوابق کاری:
- عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف محلی ایران؛ 1378 تا کنون
- مدیرعامل اتحادیه مصرف محلی ایران 1397-1390
- نماینده اتاق تعاون ایران در سازمان امور مالیاتی