تبلیغات

عالی پور در همایش چالش‌های راه‌اندازی و مدیریت فروشگاه:
صنعت خرده‌فروشی علیرغم گردش بالا سود پایینی دارد

در جلسه مشترک معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با اعضای اتحادیه اتخاذ شد؛
Arrow
Arrow
Slider

اعضای جدید اتحادیه