نشست رسانه ای رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

نشست رسانه ای رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

inq7W.jpg

بازدید سرزده معاون بازرگانی وزیر صمت از فروشگاه شهروند و بازار میوه و تره بار آل احمد 98/12/11

1wihS.jpg#9CVl1.jpg#BQUb5.jpg#BpIiz.jpg#CWWzx.jpg#EJdJ1.jpg#KZPsh.jpg#WXzef.jpg#esFvm.jpg#gVORb.jpg#gxzW2.jpg#iAwMP.jpg#k0zUW.jpg#l50by.jpg#pYufX.jpg#rQcoq.jpg#tf5i7.jpg#vcQZa.jpg

نخستین دوره آموزش احکام تجارت و کسب و کار

5jm7n.jpg#INIwn.jpg#RYit0.jpg#X1lj8.jpg#XaG6t.jpg#k2xV1.jpg#uzNzp.jpg#whuC3.jpg

بازدید اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از سیزدهمین نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

3BDUc.jpg#9xeXl.jpg#ByR2X.jpg#DhH4T.jpg#Hhie0.jpg#KtFWo.jpg#LyutD.jpg#UzxJY.jpg#hnyvk.jpg#oe64a.jpg#vGJmI.jpg

تقدیر زرسام هنر از عملکرد اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای

نماینده برند زرسام هنر با اهدای تابلوی زرین منقش به لوگوی اتحادیه به نمایندگی از مجتبی مصلحی میرعامل و موسس برند زرسام هنر از زحمات و پیگیری‌های بی وقفه اعضای هیات مدیره و تیم اجرایی اتحادیه قدردانی کرد.

HoJLC.jpg

دومین گردهمایی اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

0k12u.jpg#432iw.jpg#4xDM7.jpg#ADIAy.jpg#CtTEP.jpg#G82ma.jpg#GIs3N.jpg#PK4MG.jpg#Q1ZVE.jpg#Q236J.jpg#QM4uf.jpg#RdnW0.jpg#W82oc.jpg#c8fxV.jpg#lSXWv.jpg#leFoD.jpg#m8lNL.jpg#pcdsj.jpg#wLF2m.jpg#yMqCh.jpg