سرپرست مجتمع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تخلفات پزشکی، دارویی و بهداشتی:

فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهترین ابزار برای نظارت بر بازارند


۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرپرست مجتمع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تخلفات پزشکی، دارویی و بهداشتی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهترین ابزار برای نظارت و کنترل بر بازار هستند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دیدار نوروزی با خدایی سرپرست مجتمع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تخلفات پزشکی، دارویی و بهداشتی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اعضا، به طرح مسائل جاری آنان پرداختند.

امیرخسرو فخریان رییس هیات مدیره اتحادیه با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رسالت خویش را بر حفظ آرامش و اطمینال خاطر آحاد جامعه از وفور کالا در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرارداده اند، اظهار داشت: در این میان موضوعاتی همچون تغییرات مداوم  نرخ کالا ازسوی تولیدکنندگان از جمله مباحثی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با آن رو به رو هستند.

سرپرست مجتمع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تخلفات پزشکی، دارویی و بهداشتی ضمن ابرازخرسندی از پیگیری اعضای هیات مدیره درخصوص حل مسائل فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: درصد حل این مسائل و برقراری وحدت رویه قضایی در سراسر کشور هستیم که نتایج آن طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.