سایر اخبار
دنیای اقتصاد بررسی کرد؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کاهش هزینه‌های تولید فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش مهمی در عرضه محصولات تولیدی صنایع غذایی کشور به مشتریان و توزیع اثربخش محصولات در سراسر کشور دارند و سبب می‌شوند تولیدکنندگان بتوانند ظرفیت تولید خود را به شکل بهینه و موثرتری برنامه‌ریزی کنند که این موضوع به کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان و مدیریت ضایعات کمک شایان توجهی می‌کند. ...
فهرست مشاغل و کسب و کارهای بشدت آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال ۱۴۰۰ اعلام شد فهرست مشاغل و کسب و کارهای بشدت آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال ۱۴۰۰ اعلام شد. ...
اطلاعیه حمایت های مالیاتی در تمدید بسته حمایت از کسب‌و‌کارها و مشاغل به شدت آسیب‌دیده از کرونا اطلاعیه اتاق اصناف ایران پیرو دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ با عنایت به مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۸ ابلاغ شد به شرح ذیل است : ...
اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های بانکی در بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های بانکی دولت تحت عنوان ” تمدید بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا” که در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ که به تایید مراجع ذی ربط نیز رسیده است بدین شرح منتشر شد: ...
مدیرعامل شرکت »سالیان کیش« اعلام کرد; سال افول صنعت پوشاک و رفع موانع و رشد و توسعه صنعت پوشاك در حال حاضر بازار پوشاک از رونق چندانی برخوردار نیست. از سویی با شیوع بیماری کرونا حجم تقاضا در بازار کاهش پیداکرده است و از سوی دیگر معضالتی همچون تحریم و نوسانات نرخ ارز و... این بازار را با چالشهایی روبهرو کرده است. صنعت پوشاک یکی از صنایع قدیمی ایران است که قدمتی 300 ساله دارد، اما استفاده از شیوههای مدرن و نوین در این صنعت به 150 سال میرسد. صنعتی که افت و خیزهای بسیاری در سالهای گذشته داشته، زمانی به اوج رسیده و زمانی هم مثل امروز که در سرازیری است. کارشناسان علت افول این صنعت را واردات بیرویه میدانند، اما وارداتی که به شیوه قاچاق انجام میشود و بیش از همه مقدمات ورشکستگی صنعت پوشاک را فراهم کرده است. ...