اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای / اخبار ۱۳۹۸ بهمن ۱۴
http://etkfz.com/newsPage?code=6mdFlIFdM3 ۱۳۹۸ بهمن ۱۴   11:43:01 کد خبر: 6mdFlIFdM3

تقدیر مدیر موسسه خیریه کهریزک از هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در پی اهدای 20 عدد چرخ فروشگاهی و پیشگام بودن اتحادیه و اعضای آن در عمل به مسئولیت اجتماعی و همراهی با آحاد جامعه در شرایط مختلف، مدیر مشارکتهای مردمی موسسه خیریه کهریزک در پیامی از این عمل خیرخواهانه تقدیر کرد.
در این پیام آمده است: آنانکه برای رضای خداوند و رفع نیاز از بندگان محتاج او قدم بر می دارند عالی ترین صفات انسانی را در وجود خود به نمایش می گذارند و دیگر خواهی همچون دری گرانبهاست که تنها در صدف وجود این بندگان مخلص یافت می شود.
احتراما بدینوسیله دریافت کمک غیرنقدی 20 عدد چرخ فروشگاهی را در تاریخ 10/11/98 را اعلام می‌نمائیم. تندرستی و بهورزی شما را از درگاه حضرت احدیت آرزومندیم.

گالری تصاویر