اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای / اخبار ۱۳۹۸ آذر ۱۱
http://etkfz.com/newsPage?code=AVwjB1tL9p ۱۳۹۸ آذر ۱۱   11:05:40 کد خبر: AVwjB1tL9p

توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور امری ضروری است

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همایون هاشمی در دومین همایش اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به سلامت محور بودن عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزود: حفظ سلامت مصرف کننده از نکاتی بسیاری مهمی است که با فروشگاه‌های زنجیره‌ای این مهم تحقق می‌یابد.
رئیس فراکسیون غذاو دارو مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع سلامت بسیار وسیع است، ادامه داد: سلامت فقط در پزشکی محدود نیست و مولفه هایی نیز در آن مطرح است که زنجیره تولید تا مصرف بخصوص در اقلام غذایی و خوارکی نیز بخشی از این مولفه ها است.
هاشمی با اشاره به اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی گفت: در شرایط فعلی موضوع مسئولیت اجتماعی با درنظر گرفتن افق وچشم انداز ویژه بسیار ضروری است که در این مسئولیتها اشتغال و یادگیری موضوعاتی است که برای توسعه کشور باید عملیاتی شود.
وی ادامه داد: ایران دارای موهبتهای زیادی است و در کنار این اقتصاد بزرگ و چرخه بزرگ مالی که جزء اتفاقات خوب است که ماباید به سمت توسعه این اقتصاد که همان فروشگاه های زنجیره ای هستند، حرکت کنیم.
رئیس فراکسیون غذاو دارو مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درکنار توسعه فروشگاه های زنجیره ای باید الگویی برای جلوگیری از آسیب واحد های صنفی کوچک طراحی شود، افزود: میزان اشتغال ایجاد شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار قابل توجه است .