اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای / اخبار ۱۳۹۹ تیر ۱
http://etkfz.com/newsPage?code=GGa4dLsls8 ۱۳۹۹ تیر ۱   11:09:54 کد خبر: GGa4dLsls8

یکم تیر ماه، روز ملی اصناف بر خانواده بزرگ اصناف مبارک باد