اخبار - اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای / اخبار ۱۳۹۸ آذر ۲۵
http://etkfz.com/newsPage?code=RrNHhqGLMd ۱۳۹۸ آذر ۲۵   11:44:33 کد خبر: RrNHhqGLMd

فراخوان ثبت نام در انتخابات اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

فراخوان ثبت نام در انتخابات اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای
به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای، در راستای اجرای ماده(7) و (9) آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری( موضوع تبصره «7» ماده«21» قانون نظام صنفی) در نظر است انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای برگزار گردد.
لذا از واجدین شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه دعوت می‌گردد از تاریخ 25/09/98 لغایت 14/10/98 به مدت 20 روز شخصا با در دست داشتن اصل مدارک و کد رهگیری ثبت نام از سامانه ایرانیان به هیات اجرایی برگزاری ( مرکز امور اصناف و بازرگانان)مراجعه و ثبت نام نمایند.
براساس این گزارش، آگهی فراخوان در شماره 4778روزنامه دنیای اقتصاد مورخ دوشنبه 25 آذر ماه در صفحه 7 به چاپ رسیده است.


گالری تصاویر